Actualidad Noticias

CIRCUITO "Illes Balears WINGFOILS Series 2024"

10 abr 2024

Con un total de cinco pruebas se crea un circuito autonómico para la Clase WINGFOIL para este 2024.

 

-  “Illes Balears WINGFOIL Series 2024” Formentera – Copa TRASMAPI                           

    20 – 21  ABRIL

https://www.federacionbalearvela.org/default/events/event/text/-illes-balears-wingfoil-series-2024-formentera-copa-trasmapi

 

-  “Illes Balears WINGFOIL Series 2024” Real Club Nàutic Port de Pollença

   Campionat de Balears                                                                                  

   1 – 2 JUNIO

https://www.federacionbalearvela.org/default/events/event/text/-illes-balears-wingfoil-series-2024-rcnpp-campionat-balears

 

-  “Illes Balears WINGFOIL Series 2024” Club Nàutic s'Arenal                  

    6 - 7 JULIO

https://www.federacionbalearvela.org/default/events/event/text/-illes-balears-wingfoil-series-2024-club-nautic-s%27arenal

 

- CAMPEONATO DE ESPAÑA RACING – IBIZA WINGFOIL OPEN     

 “Illes Balears WINGFOIL Series 2024” Club Nàutic Sant Antoni                               

   4 – 6 OCTUBRE

https://www.federacionbalearvela.org/default/events/event/text/campeonato-espana-racing-ibiza-wingfoil-open-illes-balears-wingfoil-series-2024-es-nautic

 

-  “Illes Balears WINGFOIL Series 2024” Club Nàutic sa Ràpita                      

   16 – 17 NOVIEMBRE

https://www.federacionbalearvela.org/default/events/event/text/-illes-balears-wingfoil-series-2024-formentera-copa-trasmapi

Leer noticia

El Govern Balear publica el ajuts a Esportistes

25 mar 2024

El Govern Balear i desde la Conselleria de Turisme, Cultura i Esports, ha publicat els Ajuts a Esportistes destacats de les Illes Balears - Any 2024

Poden ser beneficiaris d'aquests ajuts els esportistes que compleixin els requisits següents, que s'hauran d'acreditar en el moment de presentar la sol·licitud:

a) Tots els esportistes que obtinguin una puntuació igual o superior a cinc (5) punts, com a resultat d'aplicar els criteris i barems. Aquesta puntuació es calcula sobre la base dels resultats esportius aconseguits durant l'any 2023 o en alguns casos en els quals els títols aconseguits durant els anys 2021 i 2022 continuïn vigents.

b) Tenir el veïnatge administratiu vigent a qualsevol dels municipis de les Illes Balears, amb una antiguitat d'un mínim de dos anys consecutius fins a la data de publicació al BOIB d'aquesta convocatòria de subvencions.

c) Tenir el domicili fiscal a Espanya.

d) No haver competit al 2023 representant a una comunitat autònoma diferent de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

e) Disposar al 2024 de llicència federativa autonòmica de les Illes Balears, o bé llicència federativa nacional.

f) No tenir vigent cap sanció ferma greu o molt greu en matèria esportiva, cap sanció ferma per dopatge, ni cap sanció penal ferma per delictes relacionats amb el dopatge. En el cas que els expedients sancionadors o els procediments judicials estiguin encara en tramitació o la resolució sancionadora o sentència condemnatòria no sigui ferma, l'esportista pot presentar la sol·licitud d'ajut, però la concessió, si escau, queda suspesa fins que aquests procediments es resolguin definitivament.

g) Els resultats presentats s'han de correspondre amb proves en una o vàries de les modalitats o especialitats esportives finançables a les convocatòries de subvencions del Consell Superior d'Esports (segons Resolució del president del Consell Superior d'Esports de 15 de març de 2022). Per altra banda, s'acceptaran també les especialitats incloses als Jocs Mundials Special Olympics.

* Podeu trobar la resolució del CSD a https://www.csd.gob.es/sites/default/files/media/files/2022-04/RESOLUCION%20CATALOGO%20sgn.pdf

Leer noticia

Censo electoral RFEV 2024

21 mar 2024

Siguiendo las instrucciones de la RFEV informamos que pueden consultar en el TOA físico de la FBV el censo electoral inicial enviado por esa RFEV a día 18 de Marzo de 2024, el cual, estará publicado a fin de que en el plazo de 20 días naturales a partir del día 20 de marzo puedan formular las alegaciones que estimen convenientes al correo electrónico: elecciones@rfev.es.

Enlace Proceso Electoral RFEV https://rfev.es/default/proceso/index/id/proceso-electoral-rfev-2024

Leer noticia

OFERTAS DE EMPLEO

14 mar 2024

Publicamos dos ofertas de empleo.

Leer noticia

CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

16 feb 2024

La Federación Balear de Vela convoca la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, la cual se celebrará el viernes 15 de marzo de 2024 a las 16h. en primera convocatoria y a las 16.:30 en segunda convocatoria, en las instalaciones de Velòdrom Illes Balears.

Leer noticia

Salvem es Club! Per una Marina Social al Port d'Eivissa

12 feb 2024

El Club Náutico Ibiza invita a todos las personas relacionadas con nuestro deporte para acompañar en la lectura del manifiesto: Per una Marina Social al Port d'Eivissa. Salvem es Club!, escrito por el filólogo e historiador ibicenco, premio Ramón Llull: Felip Cirer y al que dará lectura el prestigioso arquitecto ibicenco Elías Torres, Medalla de Oro del Ajuntament d´Eivissa, Consell Insular y Govern Balear.

 

El acto se celebrará en las instalaciones del Club Nautico Ibiza el próximo sábado 17 de febrero a las 18:00 horas y tras el mismo tendrá lugar un brindis por la continuidad del centenario club social.

Leer noticia

Guía Tramitación / Renovación Licencia federativa 2024

02 ene 2024

Guia para la tramitación / renovación de la LICENCIA 2024

Leer noticia